Serviciile noastre includ:

 

Consultarea privind alegerea unei soluţiei corecte, pe potriva necesităţilor dumneavoastră.

Consultaţiile noastre, oferite în domeniul tehnic şi metodologic, vă vor ajuta în alegerea soluţiilor corecte pentru satisfacerea necesităţilor dumneavoastră. Oferim consultaţie privind:

 • Alegerea tehnicii de măsurare sau de analiză, în conformitate cu sarcinile propuse;
 • Selectarea configuraţiei optime şi a accesoriilor necesare;
 • Identificarea soluţiilor ce corespund cerinţelor indicate în documentele normative.

 

Importul echipamentelor de încercare şi măsurare.

După selectarea soluţiei potrivite, noi asigurăm importul, devamarea și livrarea echipamentelor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Noi ne asumăm toate aceste cheltuieli şi griji.

 

 

 

 

 

Instalarea echipamentelor

Eficienţa şi perioada de funcţionare a echipamentului depinde de instalarea, configurarea şi punerea lui corectă în funcţiune. Din considerentul dat, această etapă este una dintre cele mai importante din ciclul de funcţionare al echipamentului.

 • Specialiştii noştri vă vor îndruma, în ceea ce priveşte pregătirea corectă a locului de instalare a echipamentului;
 • După pregătirea locului de muncă, în conformitate cu specificaţiile date de către producător, noi vom efectua procedura de instalare şi punere în funcţiune a echipamentului.

 

 

Instruirea

Pentru ca echipamentul să funcţioneze corect, acesta trebuie să fie exploatat corespunzător. În acest scop noi vă oferim serviciile:

 • Instruirea personalului privind exploatarea corectă a produselor furnizate, şi eliberarea certificatului de instruire.;
 • Furnizarea documentaţiei necesare ce ţine de întreţinerea şi manipularea echipamentului;
 • Asigurarea suportului tehnic şi metodologic ulterior.

 

Deservirea echipamentelor pe perioada de garanţie şi post-garanţie

Pentru întreţinerea echipamentului în stare bună şi pentru prelungirea duratei de funcţionare, noi  vă propunem următoarele servicii:

 • Deservirea echipamentului pe perioada de garanţie;
 • Efectuarea lucrărilor de profilaxie;
 • Aprovizionarea cu consumabile şi piese de schimb;
 • Deservirea pe perioada de post-garanţie, în baza contractelor de deservire;
 • Repararea sau diagnosticarea echipamentelor la cererea din partea clientului.

 

Prestarea serviciilor de calificare a echipamentelor

Compania noastră prestează servicii ce întrunesc toate etapele de calificare a echipamentelor:

 • Calificarea proiectului (DQ - Design Qualification);
 • Calificarea instalării (IQ - Installation Qualification);
 • Calificarea operării (OQ - Operation Qualification);
 • Calificarea performanţelor (PQ- Performance Qualification).